حمایت از تشکلهای مهدوی

حمایت از تشکل­های مهدوی و برپایی ایستگاه­های مهدوی برای گرامی­داشت نیمه شعبان 1397 آماده سازی، تکثیر و ارائه محصولات و اقلام مناسبتی به تشکل­های مرتبط پس از دریافت نیاز آنها…