نشست عمومی 13 بهمن 1397

برگزاری نهمین جلسه مجمع عمومی عهد همدلی به همراه اجرای انتخابات سومین دوره هیئت مدیره عهد همدلی روز شنبه  13 بهمن 1397 در محل سالن جلسات اداره کار و رفاه…