اجتماع تشکلهای مهدوی

اجتماع مدیران تشکل­های مهدوی با حضور تعدادی از مسؤولان شهری و قرعه کشی مسابقه لیگ کتابخوانی (با بیش از 2000 شرکت کننده) با حضور معاون سیاسی و امنیتی فرماندار و…