تشکلهای مهدوی رسمی

با تبریک ایام و اعیاد خجسته رجب و شعبان آیا میدانید تعدادی از کانون ها و تشکل های مرتبط با مجمع تشکل های مهدوی استان خراسان رضوی «عهد همدلی» به…

مولود کعبه

نیستم بیگانه، هستم آشنایت یا علی از ازل دل داده بر مهر و ولایت یا علی تا جمال خویش را در کعبه حق ظاهر کند پرده گیرد از جمال دلربایت…

جلسه هیئت مدیره 3 اسفندماه 1399

صد و دهمین جلسه هیئت مدیره عهد همدلی در روز سوم اسفندماه 1398 در محل دفتر کار آقای رضازاده رئیس محترم هیئت مدیره با حضور اعضا با قرائت دعای فرج…