هر خانه یک مهدیه

مجمع تشکل های مهدوی استان خراسان رضوی «عهد همدلی» برگزار می کند: ◀️ جشنواره مهدوی ۱- تزئین سردر بیرونی منازل و محل کار۲- مسابقه کتابخوانی مهدوی۳- مسابقه نواهای مهدوی۴- احیاء…