مولود کعبه

نیستم بیگانه، هستم آشنایت یا علی از ازل دل داده بر مهر و ولایت یا علی تا جمال خویش را در کعبه حق ظاهر کند پرده گیرد از جمال دلربایت…

جلسه هیئت مدیره 3 اسفندماه 1399

صد و دهمین جلسه هیئت مدیره عهد همدلی در روز سوم اسفندماه 1398 در محل دفتر کار آقای رضازاده رئیس محترم هیئت مدیره با حضور اعضا با قرائت دعای فرج…